VNTEK luôn mong muốn cùng với khách hàng xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc cho hệ thống mạng CNTT và An ninh  công nghiệp , năng lượng quốc gia . Đảm bảo quy trình hoạt động hiệu quả, giải quyết những bài toán phát triển mô hình kinh doanh mới, nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp , cơ quan chính phủ