Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới

Tổng quan giải pháp

Palo Alto Networks là tường lửa thế hệ tiếp theo được triển khai tại nhiều điểm trong doanh nghiệp. Với khả năng hiển thị và kiểm soát lưu lượng mạng dựa trên các ứng dụng, người sử dụng, và nội dung, chúng tôi quản lý các ứng dụng một cách an toàn, ngăn chặn các mối đe dọa, và đơn giản hóa cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp bao gồm:
1. Lớp bảo vệ ngoài cùng của doanh nghiệp
Tường lửa Palo Alto Networks cho phép sử dụng an toàn các ứng dụng các loại, Enterprise 2.0. Tường lửa dựa vào Port không thể nhìn thấy hoặc xác định các ứng dụng và UTMS, và không giải quyết những thách thức kiểm soát ứng dụng. Palo Alto Networks cơ bản thay đổi bản chất của tường lửa mang lại khả năng an toàn bảo mật các ứng dụng mới. Nó quản lý theo ứng dụng, người dùng, và nội dung, trong khi giảm thiểu các rủi ro an ninh liên quan.


2. Giải pháp cho Trung tâm dữ liệu
Palo Alto Networks cho phép bạn triển khai an ninh mạng linh hoạt vào các trung tâm dữ liệu. Với nền tảng sẵn sàng cao, hiệu suất cao, tường lửa thế hệ tiếp theo Palo Alto Networks cho phép duy trì tín sẵn sang và tang thời gian đáp ứng của các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, trong khi vẫn đảm bảo việc tuân thủ, tăng khả năng hiển thị, và tự bảo vệ trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi.
3. Đối với các doanh nghiệp phân phối phân tán
Tường lửa thế hệ tiếp theo Palo Alto Networks cho phép triển khai ứng dụng, người sử dụng, và khả năng hiển thị dựa trên nội dung và kiểm soát không chỉ người sử dụng ở trụ sở chính, mà còn ở văn phòng chi nhánh và người dùng từ xa. Palo Alto có sẵn thiết kế đặc biệt các nền tảng cho việc triển khai tại các văn phòng chi nhánh. GlobalProtect thiết lập một vành đai hợp lý, đảm bảo chính sách nhất quán và an ninh mạng cho người dùng ở bất cứ nơi nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bảo vệ khỏi các mối đe dọa đã biết hoặc chưa biết
Tường lửa thế hệ tiếp theo Palo Alto Networks hạn chế tấn công bằng cách hạn chế các ứng dụng, người sử dụng và các nhóm thích hợp. Những ứng dụng sau đó có thể giới hạn một số chức năng và các loại nội dung. Ứng dụng được quét ngay cả khi đã mã hóa SSL, chạy trên các cổng không tiêu chuẩn, hoặc tạo đường hầm bên trong một ứng dụng. Đối với các mối đe dọa chưa biết, công nghệ cho phép gửi nội dung thực thi đến một đám mây "sandbox" để phân tích.
5. Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ
Palo Alto Networks cung cấp an ninh mạng một cách an toàn đẩy lùi các cuộc tấn công mạng tinh vi mới. Công nghệ độc đáo kiểm soát ứng dụng, người dùng và nội dung.

Price list Palo Alto Networks 2020

/public/cuploads/files/Price%20list%20Palo%20alto%20networks.xlsx

Model Paloalto  Networks :

PA-220 , PA-220R IEC 60870-5-104 , PA-820 , PA-850 

PA-3220 , PA-3250 , PA-3260 

PA-5220 , PA-5250, PA-5260 , PA-5280 

PA-7050 , PA-7080 ,PAN-PA-7000-100Gb-NPC-A ,PAN-PA-7000-20GXM-NPC,PAN-PA-7000-20GQXM-NPC

Palo Alto Networks PA Series Firewall

Next-generation firewall model families include Palo Alto Networks PA-4000 Series and the PA-2000 Series, along with the newly released PA-500 and range from 250Mbps to 10Gbps in throughput capacity. Palo Alto Networks next-generation firewalls are built on a strong networking foundation, offer a familiar policy management interface and offer unprecedented features for your security infrastructure.

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA-200 Series

The PA-200 is small and quiet enough to sit on a desk, yet powerful enough to deliver next-generation firewall security to a distributed enterprise office. This new platform extends visibility and control over applications, users and content into enterprise branch offices.

PA-200 Firewall

 

 • 100 Mbps firewall throughput(App-ID enabled)
 • 50 Mbps threat prevention throughput
 • 50 Mbps IPSec VPN throughput
 • 64,000 max sessions
 • 1,000 new sessions per second
 • 25 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 25 SSL VPN Users
 • 10 security zones
 • 250 max number of policies

 

 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA-220 Series

The PA-220 next-generation firewall safely enables applications and prevents modern cyber threats. Suitable for small organizations, branch offices and retail locations, the PA-220 desktop form factor brings you the same PAN-OS features that protect your largest data centers, including high availability with active/active and active/passive modes.

The PA-220 provides you interactive visibility and control of applications, users, and content at throughput speeds of up to 500 Mbps. You get redundant power input for increased reliability, a fanless design for quiet operation, and solid state disks to remove any moving parts. The PA-220 also simplifies the deployments of large numbers of firewalls through the USB port.

PA-220 Firewall
 • 500 Mbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 150 Mbps threat prevention throughput
 • 100 Mbps IPSec VPN throughput
 • 64,000 max sessions
 • 4,200 new sessions per second
 • 250 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 3 virtual routers
 • 15 security zones
 • 250 max number of policies
 • 500 Mbps firewall throughput1
 • 150 Mbps Threat Prevention throughput2
 • 100 Mbps IPsec VPN throughput
 • 64,000 max sessions
 • 4,200 new sessions per second3
 • 1,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 3 virtual routers
 • 15 security zones
 • 250 max number of policies
 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA-500 Series

The Palo Alto Networks enterprise firewall PA-500 is ideally suited for Internet gateway deployments within medium to large branch offices and medium sized enterprises to ensure network security and threat prevention. The Palo Alto firewall PA-500 manages network traffic flows with high performance processing and dedicated memory for networking, security, threat prevention, URL filtering and management. Palo Alto Networks next-generation firewall's high speed backplane smoothes the pathway between processors and the separation of data and control plane ensures that management access is always available, irrespective of the traffic load.

PA-500 Firewall

 

 • 250 Mbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 100 Mbps threat prevention throughput
 • 50 Mbps IPSec VPN throughput
 • 64,000 max sessions
 • 7,500 new sessions per second
 • 250 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 100 SSL VPN Users
 • 3 virtual routers
 • N/A virtual systems (base/max)
 • 20 security zones
 • 1,000 max number of policies

 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA-800 Series

The PA-800 Series next-generation firewalls prevent cyber threats and safely enable applications. The series includes PA-820 and PA-850, which are based on the same architectural foundation as all of our next-generation firewalls.

The PA-800 Series of appliances provide advanced visibility and control of applications, users, and content at throughput speeds of up to 1.9 Gbps and with I/O options of up to four 10 Gigabit SFP+ ports. Redundant power supplies provide hardware resiliency, and the USB port allows rapid deployment of large numbers of firewalls with consistent configuration.

PA-800 Firewall

 

 • 940 Mbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 610 Mbps threat prevention throughput
 • 400 Mbps IPSec VPN throughput
 • 128,000 max sessions
 • 8,300 new sessions per second
 • 1000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 5 virtual routers
 • 30 security zones
 • 1,500 max number of policies

 

 

 • 1.9 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 780 Mbps threat prevention throughput
 • 400 Mbps IPSec VPN throughput
 • 192,000 max sessions
 • 9,500 new sessions per second
 • 1000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 5 virtual routers
 • 40 security zones
 • 1,500 max number of policies

 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA 3000 Series

The Palo Alto Networks™ PA-3000 Series is comprised of two high performance platforms, the PA-3050 and the PA-3020, both of which are targeted at high speed Internet gateway deployments. The PA-3000 Series manages network traffic flows using dedicated processing and memory for networking, security, threat prevention and management. Safely enable applications, users, and content at throughput speeds of up to 4 Gbps using the PA-3050 or the PA-3020. Predictable, multi-Gbps performance is delivered via dedicated, function-specific processing for networking, security, content inspection, and management.

PA-3000 Series

 

 • 2 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 1 Gbps threat prevention throughput
 • 500 Mbps IPSec VPN throughput
 • 250,000 max sessions
 • 50,000 new sessions per second
 • 1,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 1,000 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max)
 • 40 security zones
 • 2,500 max number of policies

 

 

 • 4 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 2 Gbps threat prevention throughput
 • 500 Mbps IPSec VPN throughput
 • 500,000 max sessions
 • 50,000 new sessions per second
 • 2,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 2,000 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max)
 • 40 security zones
 • 5,000 max number of policies

 

 

 • 4 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 2 Gbps threat prevention throughput
 • 500 Mbps IPSec VPN throughput
 • 500,000 max sessions
 • 50,000 new sessions per second
 • 2,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 2,000 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max)
 • 40 security zones
 • 5,000 max number of policies

 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA 3200 Series

The Palo Alto Networks® PA-3200 Series next-generation firewalls are designed for data center and internet gateway deployments. This series is comprised of the PA-3220, PA-3250, and PA-3260 firewalls. These models provide flexibility in performance and redundancy to help you meet your deployment requirements. All models in this series provide next-generation security features to help you secure your organization through advanced visibility and control of applications, users, and content.

PA-3200 Series

 

 • 5 Gbps firewall throughput (App-ID enabled1)
 • 2.2 Gbps Threat Prevention throughput2
 • 2.5 Gbps IPsec VPN throughput
 • 1,000,000 sessions
 • 58,000 new sessions per second3
 • 4,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 1,024 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max4)
 • 60 security zones
 • 2,500 max number of policies

 

 

 • 6.3 Gbps firewall throughput
  (App-ID enabled1)
 • 3 Gbps Threat Prevention throughput2
 • 3.2 Gbps IPsec VPN throughput
 • 2,000,000 sessions
 • 94,000 new sessions per second3
 • 6,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 2,048 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max4)
 • 60 security zones
 • 5,000 max number of policies

 

 

 • 8.8 Gbps firewall throughput1
  (App-ID enabled1)
 • 4.7 Gbps Threat Prevention throughput2
 • 4.8 Gbps IPsec VPN throughput
 • 3,000,000 max sessions
 • 135,000 new sessions per second3
 • 6,000 IPsec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 2,048 SSL VPN Users
 • 10 virtual routers
 • 1/6 virtual systems (base/max4)
 • 60 security zones
 • 5,000 max number of policies

 


Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA 5000 Series

The Palo Alto Networks™ PA-5000 Series is comprised of three high performance models, the PA-5060, the PA-5050 and the PA-5020, all of which are targeted at high speed datacenter and Internet gateway deployments. Use the PA-5060, PA-5050, and PA-5020 to safely enable applications, users, and content in high-speed datacenter, large Internet gateway, service provider, and multi-tenant environments. Predictable throughput levels of up to 20 Gbps are achieved using dedicated, function-specific processing for networking, security, content inspection, and management.

PA-5000 Series

 

 • 5 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 2 Gbps threat prevention throughput
 • 2 Gbps IPSec VPN throughput
 • 1,000,000 max sessions
 • 120,000 new sessions per second
 • 2,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 5,000 SSL VPN Users
 • 20 virtual routers
 • 10/20 virtual systems (base/max)
 • 80 security zones
 • 10,000 max number of policies

 

 

 • 10 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 5 Gbps threat prevention throughput
 • 4 Gbps IPSec VPN throughput
 • 2,000,000 max sessions
 • 120,000 new sessions per second
 • 4,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 10,000 SSL VPN Users
 • 125 virtual routers
 • 25/125 virtual systems (base/max)
 • 500 security zones
 • 20,000 max number of policies

 

 

 • 20 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 10 Gbps threat prevention throughput
 • 4 Gbps IPSec VPN throughput
 • 4,000,000 max sessions
 • 120,000 new sessions per second
 • 8,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 20,000 SSL VPN Users
 • 225 virtual routers
 • 25/225 virtual systems (base/max)
 • 900 security zones
 • 40,000 max number of policies

 

 


Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA 5200 Series

The PA-5200 Series next-generation firewalls prevent threats, and safely enable applications, across a diverse set of high-performance use cases (e.g., Internet Gateway, Data Center, and Service Provider environments). The series includes the PA-5260, PA-5250, and PA-5220 which provide predictable performance with deep visibility into and control over all traffic, including encrypted traffic.

The PA-5200 Series enables you to secure your organization through advanced visibility and control of applications, users, and content at throughput speeds of up to 72 Gbps. Dedicated processing resources assigned to networking, security, signature matching, and management functions ensure predictable performance.

PA-5200 Series

 

 • 68 Gbps firewall throughput (App-ID enabled1)
 • 30 Gbps Threat Prevention throughput2
 • 24 Gbps IPsec VPN throughput
 • 64,000,000 max sessions
 • 462,000 new sessions per second3
 • 225 virtual routers
 • 25/225 virtual systems (base/max4)

 

 

 • 72.3 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 30.2 Gbps threat prevention throughput
 • 21 Gbps IPSec VPN throughput
 • 32,000,000 max sessions
 • 458,000 new sessions per second
 • 225 virtual routers
 • 25/225 virtual systems (base/max)

 

 

 • 35.9 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 20.4 Gbps threat prevention throughput
 • 14 Gbps IPSec VPN throughput
 • 8,000,000 max sessions
 • 348,000 new sessions per second
 • 125 virtual routers
 • 25/125 virtual systems (base/max)

 

 

 • 18.5 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 9.2 Gbps threat prevention throughput
 • 5 Gbps IPSec VPN throughput
 • 4,000,000 max sessions
 • 169,000 new sessions per second
 • 20 virtual routers
 • 10/20 virtual systems (base/max)

 

 

Palo Alto Networks Enterprise Firewall - PA 7000 Series

Our PA-7000 Series high-performance network security appliances offer the perfect blend of power, intelligence and simplicity.

Power - derived from a proven platform architecture that combines an ultra-efficient, single-pass software engine with nearly 700 function-specific processors for networking, security, content inspection, and management.

Intelligence - that optimizes security processing resource utilization and dynamically scales as new computing power becomes available.

Simplicity - resulting from a unified approach toward management and licensing.

PA-7000 Series

 

 • 120 Gbps firewall throughput (App-ID enabled)
 • 60 Gbps threat prevention throughput
 • 24 Gbps IPSec VPN throughput
 • 24,000,000 max sessions
 • 720,000 new sessions per second
 • 120,000 IPSec VPN tunnels/tunnel interfaces
 • 20,000 SSL VPN Users
 • 225 virtual routers
 • 25/225 virtual systems (base/max)
 • 900 security zones
 • 40,000 max number of policies

 


Liên hệ với VNTEK mua sản phẩm Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới chính hãng:

VNTEK
[ Hà Nội ] Alley 86 Le Trong Tan, Thanh Xuan, Hanoi
[ Hồ Chí Minh ] 11 Cach Mang Thang 8, Tan Binh, HCMC
[ Hà Nội ] +84 0906272869 [ Hồ Chí Minh ] +84 24 37372121
Email đặt mua Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới: info@vntek.vn

VNTEK Cung cấp giải pháp Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới của Quý khách, Chúng tôi có thể đáp ứng được phần lớn nhu cầu của các dự án : hạ tầng CNTT , tổng thể an ninh mạng OT/IT , xây dựng phần mềm tiện ích ,hệ thống điện nhẹ. Mang lại giá trị cho Đối tác, Khách hàng tiết kiệm được chi phí , với thời gian giao hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp và uy tín.

Cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT , an ninh mạng OT/ IT , phần mềm cho doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, hệ thống điện nhẹ ELV… các sản phẩm Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới chính hãng với đầy đủ mẫu mã và chủng loại, giá thành cạnh tranh.

VNtek được chỉ định, lựa chọn cung cấp Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới cho các dự án tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam

Tư vấn và cung cấp thông tin cùng các dịch vụ kỹ thuật hậu mãi sau bán hàng bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới nói trên.

Đáp ứng nhu cầu về Palo Alto Networks - Giải Pháp Tường Lửa Thế Hệ Mới của Khách hàng một cách chính xác, cụ thể và kịp thời. Thời gian giao hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.