Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website vntek.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại...